Акафист георгию победоносцу

 • А҆ка́ѳїстъ ст҃о́мꙋ великомч҃нкꙋ геѡ́ргїю побѣдоно́сцꙋ.
 • Конда́къ а҃.
 • Возбра́нномꙋ воево́дѣ и҆ побѣдоно́сцꙋ геѡ́ргїю соста́вимъ похвалꙋ̀, ꙗ҆́кѡ хода́таю на́шемꙋ и҆ ско́ромꙋ помо́щникꙋ, ты̀ же, ст҃ы́й великомч҃ниче, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свободѝ, да зове́мъ тѝ:
 • Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 • І҆́косъ а҃.
 • А҆́гг҃лѡвъ творе́цъ и҆ всеѧ̀ тва́ри содѣ́тель, ꙗ҆ви́вый тѧ̀ цр҃кви своеѧ̀ вѣ́ры побо́рника и҆ за вѣ́рꙋ непобѣди́маго страстоте́рпца, внꙋша́етъ на́мъ за по́двиги страда́нїй твои́хъ восхвалѧ́ти тѧ̀, ст҃е геѡ́ргїе, си́це:
 • Ра́дꙋйсѧ, до конца̀ і҆и҃са, сн҃а бж҃їѧ, возлюби́вый: ра́дꙋйсѧ, за и҆́мѧ є҆гѡ̀ съ любо́вїю дꙋ́шꙋ свою̀ положи́вый.
 • Ра́дꙋйсѧ, и҆сповѣ́дниче, ѿ бг҃а призва́нный: ра́дꙋйсѧ, подви́жниче, бж҃їею блгⷣтїю просла́вленный.
 • Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ сожи́телю: ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́кѡвъ равностоѧ́телю.
 • Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 • Конда́къ в҃.
 • Ви́дѧ гоне́нїе нечести́выхъ на хрⷭ҇тїа́ны, не ᲂу҆боѧ́лсѧ є҆сѝ ко́зни и҆́хъ и҆ мꙋчи́тельства, бг҃омꙋ́дре, но ꙗ҆́кѡ до́брый во́инъ хрⷭ҇то́въ, всѧ̑ своѧ̑ ни́щимъ разда́въ, во́лею поте́клъ є҆сѝ на совѣ́тъ и҆́хъ непра́ведный, хрⷭ҇тꙋ̀, вождю̀ и҆ бг҃ꙋ своемꙋ̀ поѧ̀: А҆ллилꙋ́їа.
 • І҆́косъ в҃.
 • Разꙋ́мнѡ ᲂу҆разꙋмѣ́въ є҆ди́нагѡ бг҃а, въ трїе́хъ ѵ҆поста́сѣхъ бг҃олѣ́пнѡ покланѧ́емагѡ, тве́рдымъ ᲂу҆мо́мъ и҆сповѣ́далъ є҆сѝ є҆го̀ на собо́рищи нечести́выхъ и҆ та́кѡ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ безꙋ́мнагѡ царѧ̀ безꙋ́мное поклоне́нїе тва́ри. Сегѡ̀ ра́ди за твоѐ высо́кое любомꙋ́дрїе прїимѝ ѿ на́съ, геѡ́ргїе, ᲂу҆се́рдныѧ похвалы̑:
 • Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́нагѡ и҆́стиннагѡ бг҃а проповѣ́дниче: ра́дꙋйсѧ, прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы вѣ́рный защи́тниче.
 • Ра́дꙋйсѧ, ве́лїю правосла́внагѡ и҆сповѣ́данїѧ та́йнꙋ невѣ́рнымъ показа́вый: ра́дꙋйсѧ, і҆́дѡльскагѡ слꙋже́нїѧ пре́лесть ѡ҆бличи́вый.
 • Ра́дꙋйсѧ, ри́торе бж҃їй: ра́дꙋйсѧ, вѣті́е, премꙋ́дрости и҆спо́лненный.
 • Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 • Конда́къ г҃.

Си́ла бж҃їѧ, просвѣща́ющаѧ всѧ́кагѡ человѣ́ка, грѧдꙋ́щаго въ мі́ръ, и҆ въ темни́цѣ тѧ̀ стра́ждꙋщагѡ посѣти́ла є҆́сть, смиренномꙋ́дре геѡ́ргїе. Поне́же ты̀ всѧ̑ житїѧ̀ сегѡ̀ тлѣ̑ннаѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ме́ты, презрѣ́въ, є҆ди́номꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ прилѣпи́лсѧ є҆сѝ, да за и҆́мѧ є҆гѡ̀ до́брѣ во́инствовавъ, сподо́бишисѧ томꙋ̀ со а҆́гг҃лы вѣ́чнѡ воспѣва́ти: А҆ллилꙋ́їа.

 1. І҆́косъ г҃.
 2. И҆мѣ́ѧ ᲂу҆́мъ и҆ се́рдцѣ, дх҃омъ ст҃ы́мъ ѡ҆заре́нныѧ, ты̀ по внꙋше́нїю є҆го̀ поревнова́лъ є҆сѝ подвиза́тисѧ за и҆́мѧ хрⷭ҇то́во, до кро́ве стоѧ́ бо мꙋ́жественнѡ въ вѣ́рѣ, ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ вознесе́ннꙋю нечести́вагѡ собо́рища горды́ню. Сегѡ̀ ра́ди хва́лимъ тѧ̀, всемꙋ́дре геѡ́ргїе, си́це:
 3. Ра́дꙋйсѧ, щи́те, воздви́гнꙋтый на ѡ҆хране́нїе благоче́стїѧ: ра́дꙋйсѧ, мечꙋ̀, под̾ѧ́тый на посѣче́нїе нече́стїѧ.
 4. Ра́дꙋйсѧ, сто́лпе вѣ́ры: ра́дꙋйсѧ, стѣно̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе хрⷭ҇то́вы цр҃кви.
 5. Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ ᲂу҆добре́нїе: ра́дꙋйсѧ, невѣ́рныхъ стра́хъ и҆ посрамле́нїе.
 6. Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 7. Конда́къ д҃.
 8. Безꙋ́мный мꙋчи́тель, ды́шащїй на тѧ̀ ᲂу҆бі́йствомъ, страстоте́рпче геѡ́ргїе, жа́ждалъ бо кро́ве твоеѧ̀, ꙗ҆́кѡ пе́съ а҆́лчный, повелѣва́ѧ распѧ́ти на колесѐ тѣ́ло твоѐ и҆ ѕлѣ́йшимъ мꙋ́камъ преда́ти: ты́ же, возмога́ѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, съ тве́рдымъ ᲂу҆пова́нїемъ къ бг҃ꙋ взыва́лъ є҆сѝ: А҆ллилꙋ́їа.
 9. І҆́косъ д҃.
 10. Слы́шавше ѿ тебє̀ дїоклетїа́нъ и҆ жрецы̀ і҆́дѡльстїи словеса̀ премꙋ́дрости, распыха́хꙋсѧ на тѧ̀ ѕло́бою, па́че же є҆гда̀ рѣ́клъ є҆сѝ: ѽ царю̀ мꙋчи́телю, почто̀ мѧ̀ всꙋ́е и҆стѧзꙋ́еши; мнѣ́ бо є҆́же жи́ти хрⷭ҇то́съ и҆ є҆́же ᲂу҆мре́ти прїѡбрѣ́тенїе, трꙋ́дно тѝ є҆́сть проти́вꙋ рожна̀ пра́ти. Сегѡ̀ ра́ди мы̀ взыва́емъ тѝ, великоимени́те геѡ́ргїе, си́це:
 11. Ра́дꙋйсѧ, за мꙋ́жественное и҆сповѣ́данїе вѣ́ры на колесѐ кро́вь свою̀ пролїѧ́вый: ра́дꙋйсѧ, кро́вїю свое́ю торжество̀ вѣ́ры возвели́чивый.
 12. Ра́дꙋйсѧ, а҆пⷭ҇лѡвъ соревни́телю: ра́дꙋйсѧ, вѡ́льнымъ хрⷭ҇то́вымъ стрⷭ҇тє́мъ подража́телю.
 13. Ра́дꙋйсѧ, побо́рниче вѣ́ры непоколеби́мый: ра́дꙋйсѧ, страстоте́рпче, а҆дама́нта твердѣ́йшїй.
 14. Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 15. Конда́къ є҃.
 16. Бг҃оте́чнѣй ѕвѣздѣ̀ подо́бенъ бы́лъ є҆сѝ, геѡ́ргїе, чꙋде́снымъ бо ѿ а҆́гг҃ла и҆сцѣле́нїемъ и҆ ви́димымъ ѿ колеса̀ ѿрѣше́нїемъ наꙋчи́лъ є҆сѝ невѣ́рныхъ вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю и҆ то́й кꙋ́пнѡ съ тобо́ю воспѣва́ти: А҆ллилꙋ́їа.
 17. І҆́косъ є҃.
 18. Ви́дѣша наро́ди чꙋдеса̀ си́лы бж҃їей, ꙗ҆́вѣ на тебѣ̀ быва́емыѧ, съ кро́тостїю ᲂу҆че́нїе хрⷭ҇то́во ѿ тебє̀ прїѧ́ша и҆ возопи́ша, глаго́люще: вои́стиннꙋ вели́къ бг҃ъ хрⷭ҇тїа́нскїй! Сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀, восхвалѧ́ѧ тѧ̀, достосла́вне геѡ́ргїе, взыва́емъ си́це:
 19. Ра́дꙋйсѧ, свѣтоно́снымъ сп҃се́нїѧ сло́вомъ тьмꙋ̀ невѣ́рїѧ разгна́вый: ра́дꙋйсѧ, мч҃ническимъ вѣ́ры и҆сповѣ́данїемъ невѣ̑рныѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ ѡ҆брати́вый.
 20. Ра́дꙋйсѧ, легїо́ны во́инѡвъ земны́хъ въ нбⷭ҇ное во́инство предводѧ́й: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ во́инъ хрⷭ҇то́въ, съ нбⷭ҇ными во́и пребыва́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ратобо́рцевъ сла́во: ра́дꙋйсѧ, пресвѣ́тлагѡ мч҃ническагѡ ли́ка красото̀. Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

 • Конда́къ ѕ҃.
 • Проповѣ́дникомъ и҆́стины, дх҃оно́снымъ а҆пⷭ҇лѡмъ поревнова́въ, крⷭ҇то́мъ мі́рꙋ распѧ́лсѧ є҆сѝ, страстоте́рпче: се́ бо, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на во чре́во ки́тово, въ пе́щь нерастворе́нныѧ и҆́звести стремгла́въ вве́рженъ бы́лъ є҆сѝ, да просла́витсѧ тебє̀ ра́ди ди́вный во ст҃ы́хъ гдⷭ҇ь, є҆мꙋ́же ты̀ и҆ въ ро́вѣ и҆́звестнемъ, ꙗ҆́кѡ во хра́мѣ сла́вы, ᲂу҆́мнѡ взыва́лъ є҆сѝ: А҆ллилꙋ́їа.
 • І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́вый въ тридне́внѣмъ свое́мъ ѿ гро́ба воста́нїи, всеси́льный а҆́да и҆ сме́рти побѣди́тель і҆и҃съ спасе́ тѧ ѿ а҆́дѡва и҆стлѣ́нїѧ, страстоте́рпче геѡ́ргїе: по трїе́хъ бо дне́хъ ѡ҆брѣто́ша тѧ̀ въ и҆́звести жи́ва и҆ въ воздѣѧ́нїи рꙋ́къ пою́ща бг҃а. Сегѡ̀ ра́ди вельмѝ пристра́шни бы́ша и҆ ᲂу҆жасо́шасѧ. Мы́ же, ра́дꙋющесѧ, восписꙋ́емъ тѝ побѣ́днꙋю пѣ́снь:

 1. Ра́дꙋйсѧ, позо́рнымъ въ и҆́звестный ро́въ низверже́нїемъ вознесе́ннꙋю дїа́вола горды́ню низложи́вый: ра́дꙋйсѧ, ди́внымъ ѿ бг҃а спасе́нїемъ ѕвѣ́рство мꙋчи́телей побѣди́вый.
 2. Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ неѕло́бивъ сы́й, за твори́вшыхъ тѝ напа́сть моли́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ за бл҃готво́рцєвъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ ѡ҆браще́нїи и҆̀хъ, ꙗ҆́кѡ же па́ѵелъ ѡ҆ є҆вре́єхъ, болѣ́зновалъ є҆сѝ.
 3. Ра́дꙋйсѧ, мꙋ́жꙋ жела́нїй: ра́дꙋйсѧ, сосꙋ́де и҆збра́нный.
 4. Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 5. Конда́къ з҃.
 6. Хотѧ́й всѧ́чески ᲂу҆лови́ти се́рдце твоѐ къ пре́лести і҆́дѡлъ, нечести́вый мꙋчи́тель ᲂу҆мышлѧ́етъ прельсти́ти тѧ̀ волшє́бными чарова̑нїи: ты́ же, бг҃оизбра́нне, съ даві́домъ восклица́ѧ: ѡ҆ бз҃ѣ спⷭ҇е́нїе моѐ и҆ сла́ва моѧ̀, вѣ́рнѡ томꙋ̀ пѣ́лъ є҆сѝ: А҆ллилꙋ́їа.
 7. І҆́косъ з҃.
 8. Но́вое показа̀ ѕло̀ лꙋка́вый ѻ҆́ный сатаны̀ слꙋжи́тель дїоклетїа́нъ, є҆гда̀ въ безꙋ́мной свое́й ко і҆́дѡлѡмъ ре́вности повелѣ̀ напои́ти тѧ̀, геѡ́ргїе, ꙗ҆́домъ: ты́ же и҆спо́лненъ сы́й вѣ́ры и҆ ᲂу҆пова́нїѧ, а҆́ще и҆ сме́ртное и҆спи́лъ, ѡ҆ба́че без̾ вре́да пребы́лъ є҆сѝ, бг҃охва́льне, тѣ́мже и҆ мы̀ вопїе́мъ тѝ:
 9. Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ во ᲂу҆пова́нїи на бг҃а жи́ва не посрами́лсѧ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мꙋчи́телѧ нивочто́же вмѣни́лъ є҆сѝ.
 10. Ра́дꙋйсѧ, бѣсѡ́въ ѿгна́телю: ра́дꙋйсѧ, волше́бныѧ ко́зни разрꙋши́телю.
 11. Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ ꙗ҆влѧ́етсѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю бл҃гочⷭ҇тнѡ и҆́мѧ хрⷭ҇то́во прославлѧ́етсѧ.
 12. Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 13. Конда́къ и҃.
 14. Стра́нный и҆ стра́шный совѣ́тъ бы́сть ѿ нѣ́коегѡ волхва̀ нечести́вомꙋ царю̀, да повели́тъ тѝ, въ доказа́тельство пра́вости вѣ́ры хрⷭ҇то́вой, сло́вомъ воскреси́ти ме́ртваго: ты́ же, геѡ́ргїе, ничто́же сꙋмнѧ́сѧ, воспѣва́лъ є҆сѝ томꙋ̀, и҆́же нѣ́сть бг҃ъ ме́ртвыхъ, но бг҃ъ живы́хъ: А҆ллилꙋ́їа.
 15. І҆́косъ и҃.
 16. Всежела́нный и҆ сладча́йшїй і҆и҃съ, є҆го́же ты̀ все́ю дꙋше́ю и҆ всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́лъ є҆сѝ, всебл҃же́нне геѡ́ргїе, слы́ша те́плое вѣ́ры твоеѧ̀ моле́нїе, вско́рѣ повелѣ̀ по сло́вꙋ твоемꙋ̀ воскре́снꙋти ме́ртвомꙋ, прославле́нїѧ ра́ди и҆́мени своегѡ̀ и҆ вѣ̑рныхъ ᲂу҆твержде́нїѧ, невѣ̑рнымъ же и҆ ѡ҆слѣплє́ннымъ на ᲂу҆дивле́нїе и҆ бг҃опозна́нїе. Сегѡ̀ ра́ди по до́лгꙋ вопїе́мъ тѝ:
 17. Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь си́лъ ди̑внаѧ на тебѣ̀ ꙗ҆ви́лъ є҆́сть: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю ме́ртваго ѿ гро́ба воскреси́лъ є҆́сть.
 18. Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆слѣпле́нномꙋ волхвꙋ̀ ᲂу҆́мное вѣ́ры прозрѣ́нїе дарова́вый: ра́дꙋйсѧ, мно́гимъ хрⷭ҇та̀ ра́ди пострада́вшимъ во ст҃а́ѧ ст҃ы́хъ пꙋ́ть показа́вый.
 19. Ра́дꙋйсѧ, ри́ма ᲂу҆дивле́нїе: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нскагѡ ро́да возвыше́нїе.
 20. Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 21. Конда́къ ѳ҃.

Всѝ а҆́гг҃ли восхвали́ша бг҃а, дарова́вшагѡ тѝ таково́е мꙋ́жество, геѡ́ргїе, ꙗ҆́кѡ и҆ въ темни́чномъ заточе́нїи не престава́лъ є҆сѝ моли́твеннѡ бо́дрствовати. Сегѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ вели́кїй таи́нникъ бж҃їѧ блгⷣти, ᲂу҆досто́илсѧ є҆сѝ ви́дѣти въ видѣ́нїи гдⷭ҇а, вѣнце́мъ нетлѣ́нїѧ главꙋ̀ твою̀ вѣнча́юща, да и҆ мы̀ съ тобо́ю вопїе́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

 • І҆́косъ ѳ҃.
 • Вѣті̑и многовѣща́ннїи ри́торскими свои́ми ѧ҆зы̑ки не возмо́гꙋтъ и҆зрещѝ тебє̀ достѡ́йныѧ хвалы̑, геѡ́ргїе, мно́гихъ ра́ди твои́хъ подвигѡ́въ и҆ болѣ́зней, и҆́хже за хрⷭ҇та̀ и҆ цр҃ковь под̾ѧ́лъ є҆сѝ во́лею. Сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀, недоꙋмѣ́ѧ восхвалѧ́ти тѧ̀ по достоѧ́нїю, воспѣва́емъ си́це:
 • Ра́дꙋйсѧ, во́льнымъ за хрⷭ҇та̀ и҆ цр҃ковь страда́нїемъ ве́тхагѡ въ себѣ̀ а҆да́ма распѧ́вый: ра́дꙋйсѧ, за до́блестное страда́нїе вѣне́цъ пра́вды ѿ рꙋкѝ гдⷭ҇ней прїѧ́вый.
 • Ра́дꙋйсѧ, пра́вило ре́вности благочести́выѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆́бразе нищеты̀ дꙋхо́вныѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ не себѣ̀, но є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ до́брѣ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ за хрⷭ҇та̀ на многоѻбра̑зныѧ смє́рти гото́въ бы́лъ є҆сѝ.
 • Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 • Конда́къ і҃.
 • Спастѝ хотѧ̀ дꙋ́ши во тьмѣ̀ і҆дѡлослꙋже́нїѧ погиба́ющихъ, бг҃олю́бче геѡ́ргїе, ты̀ ревнꙋ́ѧ поревнова́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ и҆ліа̀ по бз҃ѣ: вше́дъ бо во хра́мъ і҆́дѡльскїй, си́лою бж҃їею разгна́лъ є҆сѝ бѣ̑сы, сокрꙋши́лъ і҆́дѡлы, посрами́лъ жрецы̀, и҆ ꙗ҆́кѡ побѣди́тель, не съ человѣ̑ки, но со а҆́гг҃лы пѣ́лъ є҆сѝ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.
 • І҆́косъ і҃.
 • Стѣны̀ безчꙋ́вственнее ѡ҆камене́нный се́рдцемъ мꙋчи́тель тво́й, геѡ́ргїе, не ᲂу҆разꙋмѣ̀ бг҃а, ꙗ҆́вѣ тобо́ю чꙋдодѣ́йствꙋюща, но до конца̀ пребы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ а҆́спїдъ, затыка́ѧй ᲂу҆́ши своѝ. Сегѡ̀ ра́ди повелѣ̀ ᲂу҆сѣщѝ тѧ̀ на позо́рищи во главꙋ̀, ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́ѧ: ты́ же, болѣ́знꙋѧ ѡ҆ поги́бели дꙋшѝ є҆гѡ̀, ра́достнѡ прїѧ́лъ є҆сѝ кончи́нꙋ, за ню́же мы̀ тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ любо́вїю си́це:
 • Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рꙋ, наде́ждꙋ и҆ любы̀ до конца̀ сохрани́вый: ра́дꙋйсѧ, во ᲂу҆спе́нїи твое́мъ мнѡ́гїѧ и҆ вели̑кїѧ чꙋдеса̀ сотвори́вый.
 • Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆рꙋ́жїемъ бл҃говоле́нїѧ бж҃їѧ вѣнча́нный на землѝ: ра́дꙋйсѧ, сла́вою и҆ велелѣ́пїемъ ᲂу҆краше́нный на небесѝ.
 • Ра́дꙋйсѧ, человѣ́че бж҃їй: ра́дꙋйсѧ, до́брый во́ине хрⷭ҇то́въ.
 • Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 • Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ па́че и҆ны́хъ возда́лъ є҆сѝ, ст҃ы́й великомч҃ниче геѡ́ргїе, не сло́вомъ то́чїю и҆ ᲂу҆мо́мъ, но живы́мъ всего̀ себѧ̀ въ же́ртвꙋ принесе́нїемъ: подража́ѧ бо распѧ́томꙋ за ны̀ непоро́чномꙋ а҆́гнцꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, положи́лъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ свою̀ за дрꙋ́ги своѧ̀ во́лею. Тѣ́мже ᲂу҆̀бо а҆́ще и҆ недово́льни є҆смы̀ къ похвале́нїю таковы́ѧ твоеѧ̀ до́блести, бо́льше бо сеѧ̀ любвѐ никто́же и҆́мать, ѡ҆ба́че благода́рни сꙋ́ще, пое́мъ ди́вномꙋ во ст҃ы́хъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

 1. І҆́косъ а҃і.
 2. Свѣтопрїе́мный свѣти́льникъ и҆́стиннагѡ свѣ́та сꙋ́щимъ на землѝ ꙗ҆влѧ́ешисѧ, бг҃оизбра́нне геѡ́ргїе, просвѣща́еши бо сердца̀ вѣ́рныхъ и҆ къ ра́зꙋмꙋ бжⷭ҇твенномꙋ всѧ̑ наставлѧ́еши, поꙋча́ѧ и҆ на́съ ве́селѡ взыва́ти:
 3. Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ въ пресвѣ́тлыхъ а҆́гг҃льскихъ черто́зѣхъ вселѧ́ешисѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ не въ гада́нїи, но лице́мъ къ лицꙋ̀ невече́рнѧгѡ трⷪ҇ческагѡ свѣ́та причаща́ешисѧ.
 4. Ра́дꙋйсѧ, ни́щихъ пита́телю и҆ ѡ҆би́димыхъ защи́тниче: ра́дꙋйсѧ, немощны́хъ врачꙋ̀ и҆ царе́й побо́рниче.
 5. Ра́дꙋйсѧ, правосла̑внымъ во́инѡмъ во бранѣ́хъ спобо́рниче: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ сп҃се́нїи грѣ́шникѡвъ те́плый хода́таю.
 6. Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 7. Конда́къ в҃і.

Блгⷣть, да́ннꙋю тѝ ѿ бг҃а, вѣ́дꙋще, па́мѧть твою̀ пра́зднꙋемъ, великомч҃ниче геѡ́ргїе, и҆ съ ᲂу҆се́рднымъ моле́нїемъ къ чꙋдотво́рномꙋ ѡ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ притека́юще, твое́ю всеси́льною ѡ҆ гдⷭ҇ѣ по́мощїю, ꙗ҆́кѡ неѡбори́мою стѣно́ю, ѡ҆гражда́емсѧ. Сегѡ̀ ра́ди восхвалѧ́ѧ тѧ̀, ᲂу҆се́рднѡ зове́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

 • І҆́косъ в҃і.
 • Сла́внꙋю кончи́нꙋ твою̀ пою́ще, є҆́юже возвели́чилсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ до́брый во́инъ хрⷭ҇то́въ, мо́лимъ тѧ̀, страстоте́рпче геѡ́ргїе, бꙋ́ди на́мъ во всѣ̑мъ ко бла́гꙋ помо́щниче и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀, ᲂу҆се́рднѡ взыва́ющихъ тѝ:
 • Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю цр҃ковь вѣ̑рныхъ просвѣща́етсѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́мѧ твоѐ и҆ междꙋ̀ невѣ́рными прославлѧ́етсѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ди́внаѧ и҆сповѣ́дникѡвъ сла́во: ра́дꙋйсѧ, высо́каѧ мч҃никѡвъ похвало̀.
 • Ра́дꙋйсѧ, тѣле́съ на́шихъ цѣле́бниче: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ моли́твенниче.
 • Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 • Конда́къ г҃і.
 • Ѽ, всеблаже́нный и҆ ст҃ы́й великомч҃ниче геѡ́ргїе, прїимѝ сїѐ на́ше хвале́бное пѣ́нїе и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ твои́мъ те́плымъ къ бг҃ꙋ хода́тайствомъ, да съ тобо́ю воспѣва́емъ: А҆ллилꙋ́їа.
 • І҆́косъ а҃.
 • А҆́гг҃лѡвъ творе́цъ и҆ всеѧ̀ тва́ри содѣ́тель, ꙗ҆ви́вый тѧ̀ цр҃кви своеѧ̀ вѣ́ры побо́рника и҆ за вѣ́рꙋ непобѣди́маго страстоте́рпца, внꙋша́етъ на́мъ за по́двиги страда́нїй твои́хъ восхвалѧ́ти тѧ̀, ст҃е геѡ́ргїе, си́це:
 • Ра́дꙋйсѧ, до конца̀ і҆и҃са, сн҃а бж҃їѧ, возлюби́вый: ра́дꙋйсѧ, за и҆́мѧ є҆гѡ̀ съ любо́вїю дꙋ́шꙋ свою̀ положи́вый.
 • Ра́дꙋйсѧ, и҆сповѣ́дниче, ѿ бг҃а призва́нный: ра́дꙋйсѧ, подви́жниче, бж҃їею блгⷣтїю просла́вленный.
 • Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ сожи́телю: ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́кѡвъ равностоѧ́телю.
 • Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 • Конда́къ а҃.
 • Возбра́нномꙋ воево́дѣ и҆ побѣдоно́сцꙋ геѡ́ргїю соста́вимъ похвалꙋ̀, ꙗ҆́кѡ хода́таю на́шемꙋ и҆ ско́ромꙋ помо́щникꙋ, ты̀ же, ст҃ы́й великомч҃ниче, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свободѝ, да зове́мъ тѝ:
 • Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.
 • Мл҃тва а҃.

Ст҃ы́й, сла́вный и҆ всехва́льный великомч҃ниче геѡ́ргїе! собра́ннїи въ хра́мѣ твое́мъ и҆ пред̾ і҆кѡ́ною твое́ю ст҃о́ю покланѧ́ющїисѧ лю́дїе, мо́лимъ тѧ̀, и҆звѣ́стный жела́нїѧ на́шегѡ хода́таю: молѝ съ на́ми и҆ ѡ҆ на́съ ᲂу҆молѧ́емаго ѿ своегѡ̀ благоꙋтро́бїѧ бг҃а, да млⷭ҇тивнѡ ᲂу҆слы́шитъ на́съ, просѧ́щихъ є҆го̀ благосты́ню, и҆ не ѡ҆ста́витъ всѧ̑ на̑ша ко спⷭ҇нїю и҆ житїю̀ нꙋ́жднаѧ прошє́нїѧ, и҆ да́рꙋетъ странѣ̀ на́шей побѣ́дꙋ на сопроти̑вныѧ: и҆ па́ки припа́дающе мо́лимъ тѧ̀, ст҃ы́й побѣдоно́сче, ᲂу҆крѣпѝ да́нною тебѣ̀ блгⷣтїю во бра́нѣхъ правосла́вное во́инство, разрꙋшѝ си́лы возстаю́щихъ врагѡ́въ, да постыдѧ́тсѧ и҆ посра́мѧтсѧ, и҆ де́рзость и҆́хъ да сокрꙋши́тсѧ, и҆ да ᲂу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ мы̀ и҆́мамы бжⷭ҇твеннꙋю по́мощь: и҆ всѣ̑мъ, въ ско́рби и҆ ѡ҆бстоѧ́нїи сꙋ́щымъ, многомо́щное ꙗ҆вѝ своѐ застꙋпле́нїе, ᲂу҆молѝ гдⷭ҇а бг҃а, всеѧ̀ тва́ри созда́телѧ, и҆зба́вити на́съ ѿ вѣ́чнагѡ мꙋче́нїѧ, да всегда̀ прославлѧ́емъ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, и҆ твоѐ и҆сповѣ́дꙋемъ предста́тельство, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Читайте также:  Молитва старцу паисию святогорцу

Мл҃тва в҃.

Ѽ, всехва́льный, ст҃ы́й великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче геѡ́ргїе! При́зри на ны̀ ско́рою твое́ю по́мощїю и҆ ᲂу҆молѝ человѣколю́бца бг҃а, да не ѡ҆сꙋ́дитъ на́съ, грѣ́шныхъ, по беззако́нїемъ на́шимъ, но да сотвори́тъ съ на́ми по вели́цѣй свое́й млⷭ҇ти.

Не пре́зри моле́нїѧ на́шегѡ, но и҆спросѝ на́мъ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ ти́хое и҆ бг҃оꙋго́дное житїѐ, здра́вїе же дꙋше́вное и҆ тѣле́сное, землѝ плодоро́дїе и҆ во всѣ́мъ и҆з̾ѡби́лїе, и҆ да не во ѕло̀ ѡ҆брати́мъ блага̑ѧ, да́рꙋємаѧ на́мъ тобо́ю ѿ всеще́драгѡ бг҃а, но во сла́вꙋ ст҃а́гѡ и҆́мени є҆гѡ̀ и҆ въ прославле́нїе крѣ́пкагѡ твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ, да пода́стъ ѻ҆́нъ странѣ̀ на́шей и҆ всемꙋ̀ бг҃олюби́вомꙋ во́инствꙋ на сꙋпоста̑ты ѡ҆долѣ́нїе и҆ да ᲂу҆крѣпи́тъ непремѣнѧ́емымъ ми́ромъ и҆ бл҃гослове́нїемъ. И҆зрѧ́днѣе же да ѡ҆гради́тъ на́съ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ свои́хъ ѡ҆полче́нїемъ, во є҆́же и҆зба́витисѧ на́мъ по и҆схо́дѣ на́шемъ ѿ житїѧ̀ сегѡ̀ ѿ ко́зней лꙋка́ваго и҆ тѧ́жкихъ воздꙋ́шныхъ мыта́рствъ є҆го̀ и҆ неѡсꙋждє́ннымъ предста́ти прⷭ҇то́лꙋ гдⷭ҇а сла́вы. Оу҆слы́ши ны̀, страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїе, и҆ молѝ за ны̀ непреста́ннѡ трїѷпоста́снагѡ влⷣкꙋ всѣ́хъ бг҃а, да блгⷣтїю є҆гѡ̀ и҆ человѣколю́бїемъ, твое́ю же по́мощїю и҆ застꙋпле́нїемъ ѡ҆брѧ́щемъ млⷭ҇ть со а҆́гг҃лы и҆ а҆рха́гг҃лы и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми ѡ҆деснꙋ́ю правосꙋ́днагѡ сꙋдїѝ ста́ти и҆ того̀ вы́нꙋ сла́вити со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Источник: https://www.akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-velikomucheniku-georgiyu-pobedonostsu/

Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу

 • Кондак 1
 • Возбранному воеводе и победоносцу Георгию составим похвалу, яко ходатаю нашему и скорому помощнику: ты же святой великомучениче, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти: Радуйся Георгие, великий победоносче.
 • Икос 1

Ангелов Творец и всея твари содетель, явивый тя Церкви Своей веры поборника, и за веру непобедимаго страстотерпца, внушает нам, за подвиги страданий твоих восхваляти тя, святе Георгие, сице: Радуйся, до конца Иисуса Сына Божия возлюбивый; радуйся, за имя Его с любовию душу свою положивый. Радуйся, исповедниче от Бога призванный; радуйся, подвижниче Божиею благодатию прославленный. Радуйся, ангелов сожителю; радуйся, пророков равностоятелю. Радуйся, Георгие, великий победоносче.

 1. Кондак 2
 2. Видя гонение нечестивых на христианы, не убоялся еси козни их и мучительства, богомудре, но яко добрый воин Христов, вся своя нищим раздав, волею потекл еси на совет их неправедный, Христу вождю и Богу своему поя: Аллилуиа.
 3. Икос 2

Разумно уразумев единаго Бога, в триех Ипостасех боголепно покланяемаго, твердым умом исповедал еси Его, на соборищи нечестивых, и тако обличил еси безумнаго царя безумное поклонение твари.

Сего ради за твое высокое любомудрие приими от нас, Георгие, усердныя похвалы: Радуйся, единаго истиннаго Бога проповедниче; радуйся, Пресвятая Троицы верный защитниче. Радуйся, велию православного исповедания тайну неверным показавый; радуйся, идольскаго служения прелесть обличивый.

Радуйся, риторе божественный; радуйся, витие премудрости исполненный. Радуйся, Георгие, великий победоносче.

 • Кондак 3
 • Сила Божия просвещающая всякаго человека грядущаго в мир, и в темнице тя страждущаго посетила есть, смиренномудро Георгие: понеже ты вся жития сего тленная яко уметы презрев, единому Христу прилепился еси, да за имя Его добре воинствовав, сподобишися тому со ангелы вечно воспевати: Аллилуиа.
 • Икос 3

Имея ум и сердце Духом Святым озаренныя, ты по внушению Его поревновал еси подвизатися за имя Христово, до крове стоя бо мужественно в вере, обличил еси вознесенную нечестиваго соборища гордыню.

Сего ради хвалим тя, всемудре Георгие, сице: радуйся, щите воздвигнутый на охранение благочестия; радуйся, мечу подъятый на посечение нечестия. Радуйся, столпе веры; радуйся, стено и утверждение Христовы Церкви.

Радуйся, верных удобрение; радуйся, неверных страх и посрамление. Радуйся, Георгие, великий победоносче.

 1. Кондак 4
 2. Безумный мучитель дышущий на тя убийством, страстотерпче Георгие, жаждал бо крове твоея яко пес алчный, повелевая распяти на колесе тело твое, и злейшим мукам предати: ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу взывал еси: Аллилуиа.
 3. Икос 4

Слышавше от тебе Диоклитиан и жрецы идольстии словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекл еси: «0 царю мучителю! Почто мя всуе истязуеши, мне бо еже жити Христос, и еже умрети приобретение. Трудно ти есть против рожна прати».

Сего ради мы взываем ти, великоимените Георгие, сице: Радуйся, за мужественное исповедание веры на колесе кровь свою пролиявый; радуйся, кровию своею торжество веры возвеличивый. Радуйся, апостолов соревнителю; радуйся, вольным Христовым страстем подражателю.

Радуйся, поборниче веры непоколебимый; радуйся, страстотерпче адаманта твердейший. Радуйся, Георгие, великий победоносче.

 • Кондак 5
 • Боготечной звезде подобен был еси Георгие, чудесным бо от ангела исцелением и видимым от колеса отрешением, научил еси неверных веровати в Троицу Единосущную, и Той купно с тобою воспевати: Аллилуиа.
 • Икос 5

Видеша народи чудеса силы Божия, яве на тебе бываемыя, с кротостию учение Христово от тебе прияша и возопиша глаголюще: воистинну велик Бог христианский! Сего ради и мы восхваляя тя, достославне Георгие, взываем сице: Радуйся, светоносным спасения словом, тьму неверия разгнавый; радуйся, мученическим веры исповеданием, неверныя ко Христу обративый. Радуйся, легионы воин земных, в небесное воинство преводяй; радуйся, яко воин Христов, с небесными вои пребываяй. Радуйся, ратоборцев славо; радуйся, пресветлаго мученическаго лика красото. Радуйся, Георгие, великий победоносче.

 1. Кондак 6
 2. Проповедником истины, духоносным апостолом поревновав, крестом миру распялся еси страстотерпче: се бо яко Иона во чрево китово, в пещь нерастворенныя извести стремглав ввержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь, Емуже ты и в рове известнем, яко во храме славы, умно взывал еси: Аллилуиа.
 3. Икос 6

Воссиявый в тридневном Своем от гроба востании, всесильный ада и смерти Победитель Иисус, спасе тя от адова истления, страстотерпче Георгие: по триех бо днех обретоша тя в извести жива, и в воздеянии рук поюща Бога: сего ради вельми пристрашни быша и ужасошася.

Мы же радующеся, восписуем ти победную песню: Радуйся, позорным в известный ров низвержением, вознесенную диавола гордыню низложивый; радуйся, дивным от Бога спасением, зверство мучителя победивый. Радуйся, яко незлобив сый, за творивших ти напасть молился еси, яко за благотворцев; радуйся, яко о обращении их, якоже Павел о евреех, болезновал еси.

Радуйся, мужу желаний; радуйся, сосуде избранный. Радуйся, Георгие, великий победоносче.

 • Кондак 7
 • Хотя всячески уловити сердце твое к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстити тя волшебными чаровании: ты же богоизбранне с Давидом восклицая: о Бозе спасение мое и слава моя, верно Тому пел еси: Аллилуиа.
 • Икос 7

Новое показа зло лукавый оный сатаны служитель Диоклитиан, егда в безумной своей ко идолом ревности, повеле напоити тя, Георгие, ядом: ты же исполнен сый веры и упования, аще и смертное испил, обаче без вреда пребыл еси, богохвальне, темже и мы вопием ти: Радуйся, яко в уповании на Бога жива не посрамился еси; радуйся, яко мучителя ни во чтоже вменил еси. Радуйся, бесов отгнателю; радуйся, волшебный козни разрушителю. Радуйся, яко тобою дивен Бог во святых своих является; радуйся, яко тобою благочестно имя Христово прославляется. Радуйся Георгие, великий победоносче.

 1. Кондак 8
 2. Странный и страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому царю, да повелит ти, в доказательство правости веры Христовой, словом воскресити мертваго: ты же, Георгие, ничтоже сумняся, воспевал еси Тому, Иже несть Бог мертвых, но Бог живых: Аллилуиа.
 3. Икос 8

Всежеланный и Сладчайший Иисус, Егоже ты всею душею и всем сердцем возлюбил еси, всеблаженне Георгие, слыша теплое веры твоея моление, вскоре повеле по слову твоему воскреснут мертвому, прославления ради имени Своего, и верных утверждения, неверным же и ослепленным на удивление и богопознание.

Сего ради по долгу вопием ти: Радуйся, яко Господь Сил дивная на тебе явил есть; радуйся, яко тобою мертваго от гроба воскресил есть. Радуйся, ослепленному волхву умное веры прозрение даровавый; радуйся, многим, Христа ради пострадавшим, во святая святых путь показавый. Радуйся, Рима удивление; радуйся, христианскаго рода возвышение.

Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 9

Вси ангели восхвалиша Бога, даровавшаго ти таковое мужество, Георгие, яко и в темничном заточении не преставал еси молитвенно бодрствовать. Сего ради яко великий таинник Божия благодати, удостоился еси видети в видении Господа, венцем нетления главу твою венчающа, да и мы с тобою вопием: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии риторекими своими языки не возмогут изрещи тебе достойныя хвалы, Георгие, многих ради твоих подвигов и болезней, ихже за Христа и Церковь подъял еси волею.

Сего ради и мы, недоумея восхваляти тя по достоянию, воспеваем сице: Радуйся, вольным за Христа и Церковь страданием, ветхаго в себе Адама распявый; радуйся, за доблестное страдание, венец правды от руки Господни приявый. Радуйся, правило ревности благочестивыя; радуйся, образе нищеты духовныя.

Радуйся, яко не себе, но единому Христу добре угодил еси; радуйся, яко за Христа на многообразныя смерти готов был еси. Радуйся, Георгие, великий победоносче.

 • Кондак 10
 • Спасти хотя души во тьме идолослуждения погибающих, боголюбче Георгие, ты, ревнуя, поревновал еси яко Илия по Бозе: вшед бо во храм идольский, силою Божиею разгнал еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы, и, яко победитель, не с человеки, но со ангелы пел еси Богу: Аллилуиа.
 • Икос 10

Стены безчувственнее окамененный сердцем мучитель твой, Георгие, не уразуме Бога, яве тобою чудодействующа, но до конца пребыл есть, яко аспид, затыкаяй уши свои.

Сего ради повеле усещи тя на позорищи во главу, яко злодея: ты же, болезнуя о погибели души его, радостно приял еси кончину, за нюже мы тя ублажаем любовию сице: Радуйся, веру, надежду и любы до конца сохранивый; радуйся, во успении твоем многия и великия чудеса сотворивый.

Радуйся, оружием благоволения Божия венчанный на земли; радуйся, славою и велелепием украшенный на Небеси. Радуйся, человече Божий; радуйся, добрый воине Христов. Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 11

Пение Пресвятой Троице паче иных воздал еси, святый великомучениче Георгие, не словом точию и умом, но живым всего себя в жертву принесением: подражая бо распятому за ны, непорочному Агнцу Христу, положил еси душу свою за други своя волею. Темже убо аще и недовольни есмы к похвалению таковыя твоея доблести, больше бо сея любве никтоже имать, обаче благодарни суще, поем дивному во святых: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемный светильник истиннаго Света, сущим на земли являешися богоизбранне Георгие, просвещаеши бо сердца верных, и к разуму Божественному вся наставляеши, поучая и нас весело взывати: Радуйся, яко в пресветлых ангельских чертозех вселяешися; радуйся, яко не в гадании, но лицем к лицу, невечерняго Троическаго Света причащаешися. Радуйся, нищих питателю и обидимых защитниче; радуйся, немощных врачу и царей поборниче. Радуйся, православным воином во бранех поборниче; радуйся, о спасении грешников теплый ходатаю. Радуйся, Георгие, великий победоносче.

Кондак 12

Благодать, данную ти от Бога, ведуще, память твою празднуем, великомученице Георгие, и с усердным молением к чудотворному образу твоему притекающе, твоею всесильною о Господе помощию, яко необоримою стеною, ограждаемся. Сего ради восхваляя тя, усердно зовем Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Славную кончину твою поюще, еюже возвеличился еси яко добрый воин Христов, молим тя, страстотерпче Георгие: буди нам во всем ко благу помощниче, и услыши ны, усердно взывающих ти: Радуйся, яко тобою Церковь верных просвещается; радуйся, яко имя твое и между неверными прославляется. Радуйся, дивная исповедников славо; радуйся, высокая мучеников похвало. Радуйся, телес наших целебниче; радуйся, о душах наших молитвенниче. Радуйся, Георгие, великий победоносче.

 1. Кондак 13
 2. О всеблаженный и святый великомучениче Георгие, приими сие наше хвалебное пение, и избави нас от всякаго зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем: Аллилуиа.
 3. Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.
Читайте также:  Как яйцом проверить есть ли порча

Источник: https://www.molitvoslov.com/content/akaf-georgiu-pobedonoscu

Акафист Георгию Победоносцу

Акафист Георгию Победоносцу4.3 (85.71%) 7 голос.

(о покровительстве над людьми, носящими погоны, — о служащих в армии, полиции, на флоте и т.д.)

Кондак 1

Взбранному воеводе и Победоносцу Георгию составим похвалу, яко ходатаю нашему и скорому помощнику: ты же, святый великомучениче, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти:

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Икос 1

 • Ангелов Творец и всея твари Содетель, явивый тя Церкви Своей веры поборника и за веру непобедимаго страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхваляти тя, святе Георгие, сице:
 • Радуйся, до конца Иисуса Сына Божия возлюбивый; радуйся, за имя Его с любовию душу свою положивый.
 • Радуйся, исповедниче, от Бога призванный; радуйся, подвижниче, Божиею благодатию прославленный.
 • Радуйся, Ангелов сожителю; радуйся, пророков равностоятелю.
 • Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 2

Видя гонение нечестивых на христианы, не убоялся еси козни их и мучительства, богомудре, но яко добрый воин Христов, вся своя нищим раздав, волею потекл еси на совет их неправедный, Христу вождю и Богу своему поя: Аллилуиа.

Икос 2

 1. Разумно уразумев Единаго Бога, в Триех Ипостасех боголепно покланяемаго, твердым умом исповедал еси Его на соборищи нечестивых и тако обличил еси безумнаго царя безумное поклонение твари.

  Сего ради за твое высокое любомудрие приими от нас, Георгие, усердныя похвалы:

 2. Радуйся, Единаго истиннаго Бога проповедниче; радуйся, Пресвятыя Троицы верный защитниче.
 3. Радуйся, велию православнаго исповедания тайну неверным показавый; радуйся, идольскаго служения прелесть обличивый.

 4. Радуйся, риторе Божий; радуйся, витие, премудрости исполненный.
 5. Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 3

Сила Божия, просвещающая всякаго человека, грядущаго в мир, и в темнице тя страждущаго посетила есть, смиренномудре Георгие: понеже ты вся жития сего тленная, яко уметы презрев, единому Христу прилепился еси, да за имя Его добре воинствовав, сподобишися Тому со Ангелы вечно воспевати: Аллилуиа.

Икос 3

 • Имея ум и сердце, Духом Святым озаренныя, ты по внушению Его поревновал еси подвизатися за имя Христово, до крове стоя бо мужественно в вере, обличил еси вознесенную нечестиваго соборища гордыню. Сего ради хвалим тя, всемудре Георгие, сице:
 • Радуйся, щите, воздвигнутый на охранение благочестия; радуйся, мечу, подъятый на посечение нечестия.
 • Радуйся, столпе веры; радуйся, стено и утверждение Христовы Церкви.
 • Радуйся, верных удобрение; радуйся, неверных страх и посрамление.
 • Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 4

Безумный мучитель, дышащий на тя убийством, страстотерпче Георгие, жаждал бо крове твоея, яко пес алчный, повелевая распяти на колесе тело твое и злейшим мукам предати; ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу взывал еси: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше от тебе Диоклетиан и жрецы идольстии словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекл еси: «О царю мучителю! Почто мя всуе истязуеши? Мне бо еже жити, Христос, и еже умрети, приобретение. Трудно ти есть противу рожна прати». Сего ради мы взываем ти, великоимените Георгие, сице:

 1. Радуйся, за мужественное исповедание веры на колесе кровь свою пролиявый; радуйся, кровию своею торжество веры возвеличивый.
 2. Радуйся, Апостолов соревнителю; радуйся, вольным Христовым Страстем подражателю.
 3. Радуйся, поборниче веры непоколебимый; радуйся, страстотерпче, адаманта твердейший.
 4. Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 5

Боготечной звезде подобен был еси Георгие, чудесным бо от Ангела исцелением и видимым от колеса отрешением научил еси неверных веровати в Троицу Единосущную и Той купно с тобою воспевати: Аллилуиа.

Икос 5

 • Видеша народи чудеса силы Божия, яве на тебе бываемыя, с кротостию учение Христово от тебе прияша и возопиша, глаголюще: «Воистину велик Бог христианский!» Сего ради и мы, восхваляя тя, достославне Георгие, взываем сице:
 • Радуйся, светоносным спасения словом тьму неверия разгнавый; радуйся, мученическим веры исповеданием неверныя ко Христу обративый.
 • Радуйся, легионы воинов земных в небесное воинство предводяй; радуйся, яко воин Христов с небесными вои пребываяй.
 • Радуйся, ратоборцев славо; радуйся, пресветлаго мученическаго лика красото.
 • Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 6

Проповедником истины, духоносным Апостолом поревновав, крестом миру распялся еси, страстотерпче; се бо, яко Иона во чрево китово, в пещь нерастворенныя извести стремглав ввержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь, Емуже ты и в рове известнем, яко во храме славы, умно взывал еси: Аллилуиа.

Икос 6

 1. Возсиявый в тридневном Своем от гроба востании всесильный ада и смерти Победитель Иисус спасе тя от адова истления, страстотерпче Георгие: по триех бо днех обретоша тя в извести жива и в воздеянии рук поюща Бога; сего ради вельми пристрашни быша и ужасошася.

  Мы же, радующеся, восписуем ти победную песнь:

 2. Радуйся, позорным в известный ров низвержением, вознесенную диавола гордыню низложивый; радуйся, дивным от Бога спасением зверство мучителей победивый.
 3. Радуйся, яко незлобив сый, за творивших ти напасть молился еси, яко за благотворцев; радуйся, яко о обращении их, яко же Павел о евреех, болезновал еси.

 4. Радуйся, мужу желаний; радуйся, сосуде избранный.
 5. Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 7

Хотяй всячески уловити сердце твое к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстити тя волшебными чаровании; ты же, богоизбранне, с Давидом восклицая: «О Бозе спасение мое и слава моя», верно Тому пел еси: Аллилуиа.

Икос 7

 • Новое показа зло лукавый оный сатаны служитель Диоклетиан, егда в безумной своей ко идолом ревности повеле напоити тя, Георгие, ядом; ты же исполнен сый веры и упования, аще и смертное испил, обаче без вреда пребыл еси, богохвальне, темже и мы вопием ти:
 • Радуйся, яко во уповании на Бога Жива не посрамился еси; радуйся, яко мучителя ни во чтоже вменил еси.
 • Радуйся, бесов отгнателю; радуйся, волшебныя козни разрушителю.
 • Радуйся, яко тобою дивен Бог во святых Своих является; радуйся, яко тобою благочестно имя Христово прославляется.
 • Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 8

Странный и страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому царю, да повелит ти, в доказательство правости веры Христовой, словом воскресити мертваго; ты же, Георгие, ничтоже сумняся, воспевал еси Тому, Иже несть Бог мертвых, но Бог живых: Аллилуиа.

Икос 8

 1. Всежеланный и Сладчайший Иисус, Егоже ты всею душею и всем сердцем возлюбил еси, всеблаженне Георгие, слыша теплое веры твоея моление, вскоре повеле по слову твоему воскреснути мертвому, прославления ради Имени Своего и верных утверждения, неверным же и ослепленным на удивление и богопознание.

  Сего ради по долгу вопием ти:

 2. Радуйся, яко Господь сил дивная на тебе явил есть; радуйся, яко мертваго тобою от гроба воскресил есть.
 3. Радуйся, ослепленному волхву умное прозрение веры даровавый; радуйся, многим, Христа ради пострадавшим, во святая святых путь показавый.
 4. Радуйся, Рима удивление; радуйся, христианскаго рода возвышение.

 5. Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 9

Вси Ангели восхвалиша Бога, даровавшаго ти таковое мужество, Георгие, яко и в темничном заточении не преставал еси молитвенно бодрствовати. Сего ради, яко великий таиник Божия благодати, удостоился еси видети в видении Господа, венцем нетления главу твою венчающа, да и мы с тобою вопием: Аллилуиа.

Икос 9

 • Витии многовещаннии риторскими своими языки не возмогут изрещи тебе достойныя хвалы, Георгие, многих ради твоих подвигов и болезней, ихже за Христа и Церковь подъял еси волею. Сего ради и мы, недоумея восхваляти тя по достоянию, воспеваем сице:
 • Радуйся, вольным за Христа и Церковь страданием ветхаго в себе Адама распявый; радуйся, за доблестное страдание венец правды от руки Господни приявый.
 • Радуйся, правило ревности благочестивыя; радуйся, образе нищеты духовныя.
 • Радуйся, яко не себе, но Единому Богу добре угодил еси; радуйся, яко за Христа на многообразныя смерти готов был еси.
 • Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 10

Спасти хотя души во тьме идолослужения погибающих, боголюбче Георгие, ты, ревнуя, поревновал еси, яко Илия по Бозе: вшед бо во храм идольский, силою Божиею разгнал еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы и, яко победитель, не с человеки, но со Ангелы пел еси Богу: Аллилуиа.

Икос 10

 1. Стены бесчувственнее окамененный сердцем мучитель твой, Георгие, не уразуме Бога, яве тобою чудодействующа, но до конца пребыл еси, яко аспид, затыкаяй уши свои.

  Сего ради повеле усещи тя на позорищи во главу, яко злодея; ты же, болезнуя о погибели души его, радостно приял еси кончину, за нюже мы тя ублажаем любовию сице:

 2. Радуйся, веру, надежду и любы до конца сохранивый; радуйся, во успении твоем многия и великия чудеса сотворивый.

 3. Радуйся, оружием благоволения Божия венчанный на земли; радуйся, славою и велелепием украшенный на Небеси.
 4. Радуйся, человече Божий; радуйся, добрый воине Христов.
 5. Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 11

Пение Пресвятей Троице паче иных воздал еси, святый великомучениче Георгие, не словом точию и умом, но живым всего себя в жертву принесением: подражая бо распятому за ны непорочному Агнцу Христу, положил еси душу свою за други своя волею. Темже убо аще недовольни есмы к похвалению таковыя твоея доблести, больше бо сея любве никтоже имать, обаче благодарни суще, поем Дивному во святых: Аллилуиа.

Икос 11

 • Светоприемный светильник истиннаго Света сущим на земли являешися, богоизбранне Георгие, просвещаеши бо сердца верных и к разуму Божественному вся наставляеши, поучая и нас весело взывати:
 • Радуйся, яко в пресветлых ангельских чертозех вселяешися; радуйся, яко не в гадании, но лицем к лицу, Невечерняго Троичнаго Света причащаешися.
 • Радуйся, нищих питателю и обидимых защитниче; радуйся, немощных врачу и царей поборниче.
 • Радуйся, православным воином во бранех споборниче; радуйся, о спасении грешников теплый ходатаю.
 • Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 12

Благодать, данную ти от Бога, ведуще, память твою празднуем, великомучениче Георгие, и с усердным молением к чудотворному образу твоему притекающе, твоею всесильною о Господе помощию, яко необоримою стеною, ограждаемся. Сего ради восхваляя тя, усердно зовем Богу: Аллилуиа.

Икос 12

 1. Славную кончину твою поюще, еюже возвеличился еси, яко добрый воин Христов, молим тя, страстотерпче Георгие: буди нам во всем ко благу помощниче и услыши ны, усердно взывающих ти:
 2. Радуйся, яко тобою Церковь верных просвещается; радуйся, яко имя твое и между неверными прославляется.
 3. Радуйся, дивная исповедников славо; радуйся, высокая мучеников похвало.
 4. Радуйся, телес наших целебниче; радуйся, о душах наших молитвенниче.
 5. Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 13

О всеблаженный и святый великомучениче Георгие, приими сие наше хвалебное пение и избави нас от всякаго зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак)

Икос 1

 • Ангелов Творец и всея твари Содетель, явивый тя Церкви Своей веры поборника и за веру непобедимаго страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхваляти тя, святе Георгие, сице:
 • Радуйся, до конца Иисуса Сына Божия возлюбивый; радуйся, за имя Его с любовию душу свою положивый.
 • Радуйся, исповедниче, от Бога призванный; радуйся, подвижниче, Божиею благодатию прославленный.
 • Радуйся, Ангелов сожителю; радуйся, пророков равностоятелю.
 • Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 1

Взбранному воеводе и Победоносцу Георгию составим похвалу, яко ходатаю нашему и скорому помощнику: ты же, святый великомучениче, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти:

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Сохранить акафист в социальных сетях:

Источник: https://pravoslavnye-molitvy.ru/akafist-georgiyu-pobedonostsu/

Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу

Память: 16 ноября (03 ноября ст. ст.); 23 ноября (10 ноября ст. ст.); 09 декабря (26 ноября ст. ст.)

ГражданскийЦерковнославянскийЖитиеИконыПечать Ошибки в тексте Найти акафист или канон СправкаКондак 1Взбра́нному воево́де и Победоно́сцу Гео́ргию соста́вим по­хва­лу́, я́ко хо­да́­таю на́­ше­му и ско́рому помо́щнику: ты же, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че, я́ко име́яй дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да зо­ве́м ти:Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Икос 1А́н­ге­лов Тво­ре́ц и всея́ тва́­ри Соде́тель, яви́­вый тя Це́рк­ви Свое́й ве́­ры побо́рника и за ве́­ру непобеди́маго страстоте́рпца, внуша́ет нам за по́д­ви­ги страда́ний тво­и́х восхваля́ти тя, свя́­те Гео́ргие, си́­це:Ра́­дуй­ся, до кон­ца́ Иису́­са Сы́­на Бо́­жия воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, за и́мя Его́ с лю­бо́­вию ду́­шу свою́ по­ло­жи́­вый.Ра́­дуй­ся, ис­по­ве́д­ни­че, от Бо́­га при́званный; ра́­дуй­ся, подви́жниче, Бо́­жиею бла­го­да́­тию про­сла́в­лен­ный.Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов сожи́телю; ра́­дуй­ся, про­ро́­ков равностоя́телю.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 2Ви́­дя гоне́ние не­чес­ти́­вых на христиа́ны, не убоя́лся еси́ ко́з­ни их и мучи́тельства, бо­го­му́д­ре, но я́ко до́б­рый во́ин Хрис­то́в, вся своя́ ни́щим разда́в, во́­лею поте́кл еси́ на сове́т их непра́ведный, Хри­сту́ вож­дю́ и Бо́­гу сво­ему́ поя́: Алли­лу́иа.Икос 2Разу́мно уразуме́в Еди́­на­го Бо́­га, в Трие́х Ипоста́сех боголе́пно покланя́емаго, тве́рдым умо́м испове́дал еси́ Его́ на собо́рищи не­чес­ти́­вых и та́­ко обличи́л еси́ безу́мнаго ца­ря́ безу́мное по­кло­не́­ние тва́­ри. Се­го́ ра́­ди за твое́ высо́кое любому́дрие при­ими́ от нас, Гео́ргие, усе́рдныя похвалы́:Ра́­дуй­ся, Еди́­на­го и́с­тин­на­го Бо́­га про­по­ве́д­ни­че; ра́­дуй­ся, Пре­свя­ты́я Тро́ицы ве́р­ный за­щи́т­ни­че.Ра́­дуй­ся, ве́­лию пра­во­сла́в­на­го испове́дания та́й­ну неве́рным показа́вый; ра́­дуй­ся, и́дольскаго слу­же́­ния пре́­лесть обличи́вый.Ра́­дуй­ся, ри́торе Бо́­жий; ра́­дуй­ся, ви­ти́е, пре­му́д­ро­сти ис­по́л­нен­ный.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 3Си́­ла Бо́­жия, про­све­ща́ю­щая вся́­ка­го че­ло­ве́­ка, гряду́щаго в мир, и в темни́це тя стра́ждущаго посети́ла есть, смиренному́дре Гео́ргие: по­не́­же ты вся жи­тия́ се­го́ тле́н­ная, я́ко уме́ты пре­зре́в, еди́­но­му Хри­сту́ прилепи́лся еси́, да за и́мя Его́ до́б­ре во́инствовав, сподо́бишися Тому́ со А́н­ге­лы веч­но вос­пе­ва́­ти: Алли­лу́иа.Икос 3Име́я ум и се́рд­це, Ду́­хом Свя­ты́м озаре́нныя, ты по внуше́нию Его́ поревнова́л еси́ подвиза́тися за и́мя Хрис­то́­во, до кро́­ве стоя́ бо му́жественно в ве́­ре, обличи́л еси́ вознесе́нную не­чес­ти́­ва­го со­бо́­ри­ща горды́ню. Се­го́ ра́­ди хва́­лим тя, всему́дре Гео́ргие, си́­це:Ра́­дуй­ся, щи́­те, воздви́гнутый на охране́ние бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, ме­чу́, подъя́тый на посече́ние не­че́с­тия.Ра́­дуй­ся, сто́л­пе ве́­ры; ра́­дуй­ся, сте­но́ и утвер­жде́­ние Хри­сто́­вы Це́рк­ви.Ра́­дуй­ся, ве́р­ных удо­бре́­ние; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных страх и посрамле́ние.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 4Безу́мный му­чи́­тель, ды́шащий на тя уби́йством, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие, жа́ждал бо кро́­ве твоея́, я́ко пес а́лчный, повелева́я распя́ти на колесе́ те́­ло твое́ и зле́йшим му́кам преда́ти; ты же, возмога́я о Го́с­по­де, с тве́рдым упова́нием к Бо́­гу взы­ва́л еси́: Алли­лу́иа.Икос 4Слы́­шав­ше от те­бе́ Диоклетиа́н и жре­цы́ и́дольс­тии словеса́ пре­му́д­ро­сти, распыха́хуся на тя зло́бою, па́­че же ег­да́ рекл еси́: «О ца­рю́ мучи́телю! Почто́ мя всу́е истязу́еши? Мне бо е́же жи́ти, Хрис­то́с, и е́же умре́ти, приобре́тение. Тру́дно ти есть про­ти́­ву рожна́ пра́ти». Се­го́ ра́­ди мы взы­ва́­ем ти, великоимени́те Гео́ргие, си́­це:Ра́­дуй­ся, за му́жественное ис­по­ве́­да­ние ве́­ры на колесе́ кровь свою́ пролия́вый; ра́­дуй­ся, кро́­вию свое́ю торжество́ ве́­ры возвели́чивый.Ра́­дуй­ся, Апо́с­то­лов соревни́телю; ра́­дуй­ся, во́льным Хри­сто́­вым Стра­сте́м под­ра­жа́­те­лю.Ра́­дуй­ся, по­бо́р­ни­че ве́­ры не­по­ко­ле­би́­мый; ра́­дуй­ся, стра­сто­те́рп­че, адама́нта тверде́йший.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 5Боготе́чной звез­де́ по­до́­бен был еси́ Гео́ргие, чуде́сным бо от А́н­ге­ла исцеле́нием и ви́димым от ко­ле­са́ отреше́нием научи́л еси́ не­ве́р­ных ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную и Той ку́п­но с то­бо́ю вос­пе­ва́­ти: Алли­лу́иа.Икос 5Ви́деша наро́ди чу­де­са́ си́­лы Бо́­жия, я́ве на те­бе́ быва́емыя, с кро́тостию уче́ние Хрис­то́­во от те­бе́ прия́ша и возо­пи́­ша, гла­го́­лю­ще: «Вои́стину вели́к Бог христиа́нский!» Се­го́ ра́­ди и мы, восхваля́я тя, достосла́вне Гео́ргие, взы­ва́­ем си́­це:Ра́­дуй­ся, светоно́сным спа­се́­ния сло́­вом тьму не­ве́­рия раз­гна́­вый; ра́­дуй­ся, му́­че­ни­чес­ким ве́­ры испове́данием не­ве́р­ныя ко Хри­сту́ обрати́вый.Ра́­дуй­ся, легио́ны во́­ин­ов зем­ны́х в не­бе́с­ное во́инство предводя́й; ра́­дуй­ся, я́ко во́ин Хрис­то́в с небе́сными во́и пре­бы­ва́яй.Ра́­дуй­ся, ратобо́рцев сла́­во; ра́­дуй­ся, пресве́тлаго му́ченическаго ли́­ка кра­со­то́.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 6Пропове́дником и́с­ти­ны, духоно́сным Апо́с­то­лом поревнова́в, кресто́м ми́­ру распя́лся еси́, стра­сто­те́рп­че; се бо, я́ко Ио́на во чре́­во ки́тово, в пещь нерастворе́нныя и́звести стремгла́в вве́р­жен был еси́, да просла́вится те­бе́ ра́­ди ди́вный во свя­ты́х Гос­по́дь, Ему́­же ты и в ро́ве изве́стнем, я́ко во хра́­ме сла́­вы, у́мно взы­ва́л еси́: Алли­лу́иа.Икос 6Возсия́вый в тридне́вном Сво­е́м от гро́­ба воста́нии всеси́льный а́да и сме́р­ти Победи́тель Иису́с спа­се́ тя от а́дова истле́ния, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие: по трие́х бо днех обрето́ша тя в и́звести жи́ва и в воздея́нии рук пою́ща Бо́­га; се­го́ ра́­ди вельми́ пристра́шни бы́ша и ужасо́шася. Мы же, ра́дующеся, воспису́ем ти побе́дную песнь:Ра́­дуй­ся, позо́рным в и́звестный ров низверже́нием, вознесе́нную диа́вола горды́ню низложи́вый; ра́­дуй­ся, ди́вным от Бо́­га спасе́нием зве́рство му­чи́­те­лей по­бе­ди́­вый.Ра́­дуй­ся, я́ко незло́бив сый, за твори́вших ти напа́сть моли́лся еси́, я́ко за благотво́рцев; ра́­дуй­ся, я́ко о обраще́нии их, я́ко же Па́­вел о евре́ех, боле́зновал еси́.Ра́­дуй­ся, му́­жу же­ла́­ний; ра́­дуй­ся, со­су́­де из­бра́н­ный.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 7Хо­тя́й вся́чески улови́ти се́рд­це твое́ к пре́­лес­ти и́дол, не­чес­ти́­вый му­чи́­тель умышля́ет прельсти́ти тя волшебными чарова́нии; ты же, богоизбра́нне, с Дави́дом восклица́я: «О Бо́­зе спа­се́­ние мое́ и сла́­ва моя́», ве́р­но Тому́ пел еси́: Алли­лу́иа.Икос 7Но́вое по­ка­за́ зло лука́вый о́ный сатаны́ служи́тель Диоклетиа́н, ег­да́ в безу́мной свое́й ко и́долом ре́вности по­ве­ле́ напои́ти тя, Гео́ргие, я́дом; ты же ис­по́л­нен сый ве́­ры и упова́ния, а́ще и сме́ртное испи́л, оба́­че без вре́да пребы́л еси́, богохва́льне, те́м­же и мы во­пи­е́м ти:Ра́­дуй­ся, я́ко во упова́нии на Бо́­га Жи́ва не посрами́лся еси́; ра́­дуй­ся, я́ко мучи́теля нивочто́же вме­ни́л еси́.Ра́­дуй­ся, бесо́в отгна́телю; ра́­дуй­ся, волше́бныя ко́з­ни разруши́телю.Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю ди́вен Бог во свя­ты́х Сво­и́х явля́­ет­ся; ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю бла­го­че́ст­но и́мя Хрис­то́­во прославля́ется.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 8Стра́нный и стра́шный сове́т бысть от не́коего волхва́ нечести́вому ца­рю́, да повели́т ти, в доказа́тельство пра́вости ве́­ры Хри­сто́­вой, сло́­вом воскреси́ти ме́ртваго; ты же, Гео́ргие, ни­что́же сумня́ся, воспева́л еси́ Тому́, И́же несть Бог ме́рт­вых, но Бог жи­вы́х: Алли­лу́иа.Икос 8Всежела́нный и Сладча́йший Иису́с, Его́­же ты все́ю ду­ше́ю и всем се́рд­цем возлюби́л еси́, все­бла­же́н­не Гео́ргие, слы́­ша те́п­лое ве́­ры твоея́ мо­ле́­ние, вско́ре по­ве­ле́ по сло́­ву тво­ему́ воскре́снути ме́ртвому, прославле́ния ра́­ди И́мени Сво­его́ и ве́р­ных утвержде́ния, неве́рным же и ослепле́нным на удив­ле́­ние и бо­го­позна́ние. Се­го́ ра́­ди по до́лгу во­пи­е́м ти:Ра́­дуй­ся, я́ко Гос­по́дь сил ди́в­ная на те­бе́ яви́л есть; ра́­дуй­ся, я́ко ме́ртваго то­бо́ю от гро́­ба вос­кре­си́л есть.Ра́­дуй­ся, ослепле́нному волхву́ у́мное про­зре́­ние ве́­ры да­ро­ва́­вый; ра́­дуй­ся, мно́гим, Хри­ста́ ра́­ди пострада́вшим, во свя­та́я свя­ты́х путь показа́вый.Ра́­дуй­ся, Ри́ма удив­ле́­ние; ра́­дуй­ся, хри­сти­а́н­ска­го ро́­да возвыше́ние.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 9Вси А́нгели восхвали́ша Бо́­га, да­ро­ва́в­ша­го ти та­ко­во́е му́жество, Гео́ргие, я́ко и в темни́чном заточе́нии не престава́л еси́ моли́твенно бо́дрствовати. Се­го́ ра́­ди, я́ко ве­ли́­кий таи́нник Бо́­жия бла­го­да́­ти, удосто́ился еси́ ви́дети в виде́нии Го́с­по­да, вен­це́м не­тле́­ния гла­ву́ твою́ венча́юща, да и мы с то­бо́ю во­пи­е́м: Алли­лу́иа.Икос 9Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии ри́торскими свои́ми язы́ки не воз­мо́­гут изрещи́ те­бе́ досто́йныя хвалы́, Гео́ргие, мно́гих ра́­ди тво­и́х по́двигов и бо­ле́з­ней, и́хже за Хри­ста́ и Це́р­ковь подъ­я́л еси́ во́­лею. Се­го́ ра́­ди и мы, недоуме́я восхваля́ти тя по до­стоя́­нию, вос­пе­ва́­ем си́­це:Ра́­дуй­ся, во́льным за Хри­ста́ и Це́р­ковь страда́нием ве́тхаго в се­бе́ Ада́ма распя́вый; ра́­дуй­ся, за до́блестное страда́ние ве­не́ц пра́в­ды от ру­ки́ Госпо́дни прия́вый.Ра́­дуй­ся, пра́­ви­ло ре́вности благочести́выя; ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе ни­ще­ты́ ду­хо́в­ныя.Ра́­дуй­ся, я́ко не се­бе́, но Еди́­но­му Бо́­гу до́б­ре угоди́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко за Хри­ста́ на мно­го­об­раз­ныя сме́р­ти го­то́в был еси́.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 10Спас­ти́ хо­тя́ ду́­ши во тьме идолослуже́ния погиба́ющих, боголю́бче Гео́ргие, ты, ревну́я, поревнова́л еси́, я́ко Илия́ по Бо́­зе: вшед бо во храм и́дольский, си́­лою Бо́­жиею разгна́л еси́ бе́сы, сокруши́л и́до­лы, посрами́л жре­цы́ и, я́ко победи́тель, не с че­ло­ве́­ки, но со А́н­ге­лы пел еси́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.Икос 10Стены́ бесчу́вственнее окамене́нный се́рд­цем му­чи́­тель твой, Гео́ргие, не уразуме́ Бо́­га, я́ве то­бо́ю чудоде́йствующа, но до кон­ца́ пребы́л еси́, я́ко а́спид, затыка́яй у́ши свои́. Се­го́ ра́­ди по­ве­ле́ усещи́ тя на позо́рищи во гла­ву́, я́ко злоде́я; ты же, боле́знуя о по­ги́­бе­ли ду­ши́ его́, ра́­дост­но при­я́л еси́ кон­чи́­ну, за ню́же мы тя убла­жа́­ем лю­бо́­вию си́­це:Ра́­дуй­ся, ве́­ру, на­де́ж­ду и лю­бы́ до кон­ца́ сохрани́вый; ра́­дуй­ся, во успе́нии тво­е́м мно́­гия и ве­ли́­кия чу­де­са́ сотвори́вый.Ра́­дуй­ся, ору́­жи­ем бла­го­во­ле́­ния Бо́­жия вен­ча́н­ный на зем­ли́; ра́­дуй­ся, сла́­вою и велеле́пием укра­ше́н­ный на Не­бе­си́.Ра́­дуй­ся, че­ло­ве́­че Бо́­жий; ра́­дуй­ся, до́б­рый во́и­не Хрис­то́в.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 11Пе́­ние Пресвяте́й Тро́­ице па́­че ины́х возда́л еси́, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, не сло́­вом то́­чию и умо́м, но жи­вы́м всего́ себя́ в же́ртву принесе́нием: подража́я бо распя́тому за ны непоро́чному А́гнцу Хри­сту́, положи́л еси́ ду́­шу свою́ за дру́ги своя́ во́­лею. Те́м­же у́бо а́ще недово́льни ес­мы к похвале́нию та­ко­вы́я твоея́ до́блести, бо́льше бо сея́ люб­ве́ ни­кто́­же и́мать, оба́­че благода́рни су́ще, по­е́м Ди́в­но­му во свя­ты́х: Алли­лу́иа.Икос 11Светоприе́мный свети́льник и́с­тин­на­го Све́­та су́­щим на зем­ли́ явля́е­ши­ся, богоизбра́нне Гео́ргие, просвеща́еши бо серд­ца́ ве́р­ных и к ра́зуму Боже́ственному вся наставля́еши, поуча́я и нас ве́село взыва́ти:Ра́­дуй­ся, я́ко в пре­све́т­лых а́нгельских чер­то́­зех все­ля́е­ши­ся; ра́­дуй­ся, я́ко не в гада́нии, но ли­це́м к ли­цу́, Невече́рняго Тро́ичнаго Све́­та при­ча­ща́е­ши­ся.Ра́­дуй­ся, ни́­щих пи­та́­те­лю и оби́­ди­мых за­щи́т­ни­че; ра́­дуй­ся, немощны́х вра­чу́ и ца­ре́й по­бо́р­ни­че.Ра́­дуй­ся, правосла́вным во́ином во бра́нех спобо́рниче; ра́­дуй­ся, о спа­се́­нии гре́ш­ни­ков те́п­лый хо­да́­таю.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 12Бла­го­да́ть, да́н­ную ти от Бо́­га, ве́­ду­ще, па́­мять твою́ пра́зднуем, ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, и с усе́рдным мо­ле́­ни­ем к чудотво́рному о́б­ра­зу тво­ему́ притека́юще, твое́ю всеси́льною о Го́с­по­де по́­мо­щию, я́ко необори́мою стено́ю, огражда́емся. Се­го́ ра́­ди восхваля́я тя, усе́рд­но зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.Икос 12Сла́вную кон­чи́­ну твою́ пою́­ще, е́ю­же возвели́чился еси́, я́ко до́б­рый во́ин Хрис­то́в, мо́­лим тя, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие: бу́­ди нам во всем ко бла́гу по­мо́щ­ни­че и услы́­ши ны, усе́рд­но взыва́ющих ти:Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю Це́р­ковь ве́р­ных просвеща́ется; ра́­дуй­ся, я́ко и́мя твое́ и между́ неве́рными прославля́ется.Ра́­дуй­ся, ди́в­ная испове́дников сла́­во; ра́­дуй­ся, вы­со́­кая му́­че­ни­ков по­хва­ло́.Ра́­дуй­ся, теле́с на́­ших це­ле́б­ни­че; ра́­дуй­ся, о ду­ша́х на́­ших мо­ли́т­вен­ни­че.Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.Кондак 13О все­бла­же́н­ный и свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, при­ими́ сие́ на́­ше хва­ле́б­ное пе́­ние и из­ба́­ви нас от вся́­ка­го зла тво­и́м те́п­лым к Бо́­гу хо­да́­тай­ством, да с то­бо́ю вос­пе­ва́­ем: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «А́н­ге­лов Тво­ре́ц…» и 1-й кондак «Взбра́нному воево́де …».

Мо­ли́т­ва пер­ваяСвя­ты́й, сла́в­ный и всехва́льный ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие! Собра́ннии в хра́­ме тво­е́м и пред ико́­ною твое́ю свя­тою покланя́ющиися лю́­дие, мо́­лим тя, изве́стный жела́ния на́­ше­го хо­да́­таю, мо­ли́ с на́­ми и о нас умоля́емаго от Сво­его́ бла­го­утро́­бия Бо́­га, да ми́лостивно услы́­шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́­ша ко спа­се́­нию и жи­тию́ ну́ждная про­ше́­ния, и да́­ру­ет стра­не́ на́­шей побе́ду на со­про­ти́в­ныя; и па́­ки, при­па́­даю­ще, мо́­лим тя, свя­ты́й По­бе­до­но́с­че: укре­пи́ да́н­ною те­бе́ бла­го­да́­тию во бра́нех правосла́вное во́инство, разруши́ си́­лы востаю́щих вра­го́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́р­зость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́­мощь, и всем, в ско́р­би и обстоя́нии су́­щим, многомо́щное яви́ свое́ за­ступ­ле́­ние. Умо­ли́ Го́с­по­да Бо́­га, всея́ тва́­ри Созда́теля, из­ба́­ви­ти нас от ве́ч­на­го му­че́­ния, да про­сла­вля­ем От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха и твое́ ис­по­ве́­ду­ем предста́тельство ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.Мо­ли́т­ва вто­рая

О всехва́льный, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Гео́ргие! При́­зри на ны ско́рою твое́ю по́­мо­щию и умо­ли́ Человеколю́бца Бо́­га, да не осу́дит нас, гре́ш­ных, по беззако́ниям на́­шим, но да сотвори́т с на́­ми по ве­ли­цей Свое́й ми́­лос­ти.

Не пре́­зри мо­ле́­ния на́­ше­го, но ис­про­си́ нам у Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го ти́­хое и бо­го­угод­ное жи­тие́, здра́­вие же душе́вное и теле́сное, зем­ли́ плодоро́дие и во всем изо­би́­лие, и да не во зло обрати́м да́руемая нам то­бо́ю от Всеще́драго Бо́­га, но во сла́­ву свя­та́­го И́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго тво­его́ за­ступ­ле́­ния, да по­да́ст Он стра­не́ на́­шей и все­му́ боголюби́вому во́­ин­ству на супоста́ты одо­ле́­ние и да укрепи́т непременя́емым ми́­ром и благослове́нием. Из­ря́д­нее же да огради́т нас свя­ты́х А́н­гел Сво­и́х опол­че­ни­ем, во е́же из­ба­ви­ти­ся нам по исхо́де на́­шем из жи­тия́ се­го́ от ко́з­ней лу­ка́­ва­го и тя́жких воз­душ­ных мыта́рств его́ и неосужде́нным пред­ста́­ти Пре­сто́­лу Го́с­по­да сла́­вы. Услы́­ши нас, стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в Гео́ргие, и мо­ли́ за ны непреста́нно Триипоста́снаго Вла­ды́­ку всех Бо́­га, да бла­го­да́­тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́­мо­щию и заступле́нием обря́щем ми́­лость со А́н­ге­лы и Арха́нгелы и все́­ми свя­ты́­ми одесну́ю Правосу́днаго Судии́ ста́ти и Того́ вы́­ну сла́­ви­ти со От­це́м и Свя­ты́м Ду́­хом ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Источник: akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-velikomucheniku-georgiyu-pobedonostsu/

Источник: https://elitsy.ru/communities/112553/1104264/

Ссылка на основную публикацию